Projektet


Interesseorganisationer er vigtige politiske aktører. Dette projekt søger at forklare interesseorganisationers politiske indflydelse i den administrative arena, den parlamentariske arena og mediearenaen, herunder samspillet mellem de tre arenaer. Et fokus på samspillet mellem arenaer giver mulighed for at belyse spørgsmål som: 1) I hvilket omfang er indflydelse kumulativ på tværs af arenaer? 2) Er forskellige ressourcer relevante for indflydelse i de tre arenaer? 3) Hvordan påvirker karakteristika ved de politiske emner organisationernes indflydelse? Og 4) hvilken variation er der over tid og mellem lande i indflydelsen i forskellige arenaer?

Politisk indflydelse undersøges ved hjælp af tre indikatorer: 1) organisationers positioner i fx offentlige råd og nævn, 2) case studier af sammenhængen mellem organisationernes standpunkter på udvalgte politiske emner og de politiske resultater og 3) selvrapporterede resultater. Indflydelse er et vanskeligt fænomen at afdække empirisk, men med denne triangulering er det ambitionen at bringe studiet af organisationsindflydelse et stykke videre.

Projektet undersøger betydningen af: 1) organisationskarakteristika, 2) forhold ved politiske emner og 3) variation på landeniveau for organisationers indflydelse i forskellige arenaer. Projektet inddrager en sammenligning mellem Danmark, Tyskland og Storbritannien. I hvert af disse lande indsamles kvantitative indikatorer for organisationspositioner, der gennemføres case studier og der foretages en survey blandt organisationer.

Projektbeskrivelse

Project Update 1-2011

Project Update 2-2011

Project Update 3-2011

Project Update 4-2012