INTERARENA


I alle demokratier søger en bred kreds af interesseorganisationer politisk indflydelse. Projektet ”INTERARENA - Interesseorganisationer i politiske arenaer” belyser organisationernes indflydelse i forhold til forvaltning, parlament og medier. Projektet undersøger blandt andet, hvilke organisationer der har succes med at optræde i medierne, med at blive inddraget i forvaltningens arbejde og i den sidste ende have indflydelse på de politiske og administrative beslutninger.

Projektet gennemføres ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og løber over en fire-årig periode fra 1. januar 2011 til 31. december 2014. I denne periode skal der foretages undersøgelser i Danmark, Storbritannien og Tyskland. Projektet har modtaget en Sapere Aude bevilling fra Det Fri Forskningsråd l Samfund og Erhverv.
ny bog: organisationer i politikLobbyvirksomhed spiller en afgørende rolle i dansk politik, hvor interesseorganisationer i vidt omfang forsøger at påvirke den politiske proces. Men trods interesseorganisationernes åbenlyst store betydning er der overraskende lidt viden på området, og det råder denne bog bod på.

Bogen analyserer organisationernes ageren på tre niveauer: På forvaltningsniveau, hvor interesseorganisationer holder sig orienteret om og forsøger at påvirke nye regler. På folketingsniveau, hvor organisationerne kan forsøge at få bestemte spørgsmål på dagsordenen og påvirke f.eks. ministre og ordførere. Og i medierne, hvor interesseorganisationer forsøger at påvirke opinionen.


Bogen er en del af et større forskningsprojekt, hvis fokus er sammenhængen mellem interesseorganisationernes adgang til og indflydelse på de tre arenaer. Projektet, "INTERARENA - interesseorganisationer i politiske arenaer", er støttet af Det Frie Forskningsråd. Denne bog fokuserer på de danske interesseorganisationer, mens det samlede projekt også omfatter sammenligninger med organisationer i Storbritannien, Tyskland, Holland og Spanien.


Bogen kan bestilles herdata om danske interesseorganisationer


Projektet har udarbejdet en fortegnelse over danske organisationer. Denne indeholder oplysninger om organisationers adgang til medier, parlament og forvaltning og kan findes nederst på siden. Der findes også et notat, der beskriver hvilket materiale fortegnelsen bygger på. En væsentlig del af forskningsprojektet er desuden en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer. Med denne spørgeskemaundersøgelse bliver det muligt at følge de danske interesseorganisationers politiske arbejde siden 1975. Al anvendelse af materialet vil foregå anonymiseret, således at det ikke vil være muligt at identificere svarene fra enkeltorganisationer. Spørgeskemaet med svarfordelinger kan findes neden for. Ved anvendelse af materialet skal der henvises til INTERARENA.


Fortegnelse over danske organisationer


Notat om organisationsfortegnelsen


Se spørgeskema og svarfordelinger her


Nyheder

Artikler i Information

Information bragte d. 10. marts 2014 en forsidehistorie samt en længere opfølgningsartikel om INTERARENA's projektresultater.

http://www.information.dk/490656

Konference om interesseorganisationer

INTERARENA projektet inviterer i juni 2014 til en konference om intereseorganisationer i politik. Konferencen vil indeholde oplæg fra fremtrædende forskere på området.

Se programmet her.
INTERARENA i Orientering

Fredag d. 14. september bragte Orientering et indslag om INTERARENA's resultater. Hør indslaget her: http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2012/09/14/165437_1_1_1_1_1_1.htm
Resultater af projektet

De første artikler fra projektet er nu sendt i review hos internationale tidsskrifter. Samtidig er der udsendt information om projektets resultater til organisationer, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen.