Deltagere


 
Anne Skorkjær Binderkrantz

Professor, MSO
Sapere Aude forskningsleder
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Telefon: 87 16 57 06
Mail: asb@ps.au.dk
Hjemmeside: http://person.au.dk/da/asb@ps
 
Peter Munk Christiansen

Professor i komparativ politik
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Telefon: 87 16 56 85
Mail: pmc@ps.au.dk
Hjemmeside: http://person.au.dk/da/pmc@ps
 
 
Darren Halpin

Reader
Australian National University

Telefon: +61 261251965
Mail: darren.halpin@anu.edu.
Hjemmeside:
https://researchers.anu.edu.au/researchers/halpin-dr

 
Anne Rasmussen

Lecturer
Department of Public Administration
Leiden University

Mail: rasmussena@fsw.leidenuniv.nl
Hjemmeside: http://www.annerasmussen.eu
 
Helene Helboe Pedersen

Adjunkt i komparativ politik
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Telefon: 87 16 56 06

Mail: helene@ps.au.dk
Hjemmeside: http://pure.au.dk/portal/da/helene@ps.au.dk
 

Helene Fisker

Ph.d.-stipendiat i komparativ politik
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Telefon: 87 16 54 38

Mail: helenef@ps.au.dk


Studentermedhjælpere Mads Brøndum
 Mathias Heilesen
 Katrine Møller
 Pernille Bak Pedersen
 Nanna Hansen
 Astrid Skyt Hybel
 Simon Holst Møller
 Rikke Reng